Verken het speelveld
Voorkom verrassingen
Versterk de positie

Strategisch communicatiebureau voor natuur, groenbeheer en energietransitie

De Buitenwacht strategische communicatie voor natuur, groenbeheer en energietransitie participatie stakeholdersanalyse

Hoe lopen de hazen?

Je bent druk doende met lopende zaken. Wat er buiten gebeurt, kan je hierdoor wel eens ontgaan, terwijl daar voortdurend kansen en bedreigingen ontstaan. Als externe partij verkent De Buitenwacht de omgeving door in gesprek te gaan met stakeholders. Zo kun je je toch oriënteren in een speelveld dat zich razendsnel verandert. Strategisch communicatiebureau De Buitenwacht bewaakt de reputatie van je organisatie en houdt zicht op relevante ontwikkelingen en nieuwe doelgroepen. Zo voorkom je verrassingen en creëer je kansen.

strategische communicatie voor natuur, groenbeheer en energietransitie stakeholdersanalyse participatie

Dit team brengt belangen in kaart

De Buitenwacht (tot 2022 Bureau Ben) is een strategisch communicatiebureau voor natuur, groenbeheer en energietransitie. We verbeteren de samenwerking tussen verschillende partijen. Dat doen we door de belangen van stakeholders te inventariseren, relevante partijen te betrekken en die betrokkenheid ten slotte te borgen. Communicatie is voor ons namelijk geen kwestie van zenden. Het is de kunst van het opzetten van een vruchtbare en open dialoog met alle partijen.

verduurzaming strategische communicatie De Buitenwacht stakeholdersanalyse

Ook verduurzamen?

Er zijn transities gaande naar een duurzame en natuurinclusieve samenleving. Iedere verandering betekent ook een verandering in het krachtenveld dat bestaat uit partners, klanten, medewerkers en heel veel andere partijen. Een verandering betekent ook weerstand. Daarom is het van belang om inzicht te krijgen in het krachtenveld. Kwalitatieve interviews met stakeholders zijn een uitstekende manier om dit inzicht te verkrijgen. Op basis van deze kennis maak je onderbouwde keuzes op het gebied van communicatie en positionering. Dit voorkomt onvoorziene problemen achteraf en versterkt de positie van de organisatie.

Voor wie werken wij?

Wil je ook beter samenwerken aan de energietransitie?

“De Buitenwacht heeft drie jaar lang de communicatie voor NL Greenlabel verzorgd. We kijken daar zeer tevreden op terug. NL Greenlabel heeft in die tijd een duidelijker gezicht gekregen, er is structuur aangebracht in de communicatie en er werd ook inhoudelijk goed meegedacht.”

Nico Wissing, tuin- en landschapsontwerper en mede-oprichter NL Greenlabel

nl greenlabel

“De Buitenwacht heeft voor H2arvester als innovatiemakelaar, met ondersteuning van TKI Energy, een uitstekende analyse gemaakt van mogelijkheden en kansen voor de verdere financiering van de ontwikkeling en groei van de onderneming. De Buitenwacht heeft zich erg betrokken getoond bij de vraagstelling en heeft goede contacten in het veld. Wij zien uit naar de verdere samenwerking.”

Marcel Vroom, industrieel ontwerper bij NPK Design en initiatiefnemer H2arvester

Case: H2arvester

“In 2020 werd Welnu Infraroodverwarming gelanceerd. De Buitenwacht heeft het merk en de site ontwikkeld en de lancering voorbereid. Sindsdien hebben ze ons met woord en daad bijgestaan. Daar hebben we nog moment spijt van gehad!”

Paul van Uum, directeur Welnu

Case: Welnu

Welnu-logo-met-descriptor_fc

Hoe gaan we te werk?

Belangen stakeholders in kaart brengen
stakeholders betrekken
Dialoog borgen

Cases

waardewenders | voorBIJpapier

De Buitenwacht sprak met betrokkenen van waardewenders om de potentie van voorBIJpapier in kaart te brengen.

Waterstofboeren

Waterstofboeren ondersteunt agrarische ondernemers die waterstof willen opwekken. De Buitenwacht helpt bij positionering en belangenbehartiging.

Zoontjens

Als leverancier van verharde daken is de positie van Zoontjens ijzersterk. Dit ligt anders bij groeimarkt die bestaat uit multifunctionele of intensieve groendaken. De Buitenwacht onderzoekt of Zoontjens ook in deze markt een toonaangevende rol kan spelen.

NL Greenlabel

Met verschillende duurzaamheidslabels en een betrokken partnernetwerk zet NL Greenlabel zich in voor een duurzame en natuurinclusieve leefomgeving. Tijdens een detacheringsperiode heeft De Buitenwacht de identiteit van de organisatie aangescherpt.

4Grass | Hofmeijer

Hofmeijer Civiel en Cultuurtechniek in Voorst wil hun klanten helpen bij het maken van duurzame keuzes op het gebied van sportvelden. De Buitenwacht heeft met de ontwikkeling van een platform voor sportvelden invulling gegeven aan deze ambitie.

H2arvester

H2arvester is een totaaloplossing voor de opwek en opslag van duurzame energie op het boerenbedrijf. De Buitenwacht stelde als Innovatiemakelaar een businessplan op met perspectief.
Vorige
Volgende
De Buitenwacht strategisch communicatiebureau voor natuur, groenbeheer en energietransitie stakeholdersanalyse participatie
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring krijgt op onze website.