Meer
samenwerken, betere resultaten

Intermediairs voor duurzame initiatieven

De Buitenwacht strategische communicatie voor natuur, groenbeheer en energietransitie participatie stakeholdersanalyse

Kansen benutten bij de energietransitie

Energietransitie moet – de uitstoot van CO2 ontregelt het klimaat – maar biedt je ook kansen. Kansen om kosten te besparen en gereed te zijn voor de toekomst. Wij helpen je om deze kansen ook te benutten.

Ons doel is dat je succesvol overschakelt van fossiele naar duurzame energie. Onze bijdrage bestaat uit:

  • Onderzoek

Wij doen onderzoek. Brengen in kaart wat er mogelijk is. Dragen bij aan kennis. We achterhalen hoe partijen het beste kunnen samenwerken.

  • Advies

We maken duidelijk welke grote besparingen er mogelijk zijn met duurzame energie. Wij adviseren hoe en met welke apparatuur en systemen je dit bereikt.  We brengen in beeld hoe je dit met partijen realiseert.

  • Projectleiding

We organiseren projecten en begeleiden de uitvoering. We leiden vergaderingen en andere bijeenkomsten zodat ze efficiënt verlopen, bewaken de voortgang en zorgen voor een goede interne en externe communicatie.

 

strategische communicatie voor natuur, groenbeheer en energietransitie stakeholdersanalyse participatie

Actief in de energietransitie

  • Project Sunrise-ir

De Buitenwacht zorgt voor de projectleiding en doet psychologisch onderzoek voor het project Sunrise-ir, een onderzoek naar duurzame klimaatbeheersing in sociale huurwoningen en de ontwikkeling van een integrale besturing. De deelnemers zijn woningcorporaties, faculteiten van TU Delft, adviesbureaus en fabrikanten.

  • Project Duurzame Bedrijven
Met adviseurs, installateurs, fabrikanten en leveranciers ontwikkelen wij oplossingen zodat MKB-bedrijven (voornamelijk kleinverbruikers van elektriciteit) met haalbare initiatieven kunnen verduurzamen. Deze oplossingen leiden tot verlaging van energiekosten en minder uitstoot van CO2.
 

Voor meer projecten: Bekijk onze cases

verduurzaming strategische communicatie De Buitenwacht stakeholdersanalyse

Wil je weten hoe jouw organisatie kan verduurzamen?

Zelf geproduceerde duurzame energie is goedkoop: zo’n €0,05 per kWh.

Dit biedt veel bedrijven mogelijkheden. Wil je weten of dit ook voor jouw organisatie geldt? Dit zoeken we graag voor je uit. Neem snel contact met ons op!

Met wie werken wij samen?

Wil je ook beter samenwerken aan de energietransitie?

“De Buitenwacht heeft drie jaar lang de communicatie voor NL Greenlabel verzorgd. We kijken daar zeer tevreden op terug. NL Greenlabel heeft in die tijd een duidelijker gezicht gekregen, er is structuur aangebracht in de communicatie en er werd ook inhoudelijk goed meegedacht.”

Nico Wissing, tuin- en landschapsontwerper en mede-oprichter NL Greenlabel

nl greenlabel

“De Buitenwacht heeft voor H2arvester als innovatiemakelaar, met ondersteuning van TKI Energy, een uitstekende analyse gemaakt van mogelijkheden en kansen voor de verdere financiering van de ontwikkeling en groei van de onderneming. De Buitenwacht heeft zich erg betrokken getoond bij de vraagstelling en heeft goede contacten in het veld. Wij zien uit naar de verdere samenwerking.”

Marcel Vroom, industrieel ontwerper bij NPK Design en initiatiefnemer H2arvester

Case: H2arvester

“In 2020 werd Welnu Infraroodverwarming gelanceerd. De Buitenwacht heeft het merk en de site ontwikkeld en de lancering voorbereid. Sindsdien hebben ze ons met woord en daad bijgestaan. Daar hebben we nog moment spijt van gehad!”

Paul van Uum, directeur Welnu

Case: Welnu

Welnu-logo-met-descriptor_fc

Hoe gaan we te werk?

Belangen stakeholders in kaart brengen
stakeholders betrekken

Cases

Sunrise-ir

In februari is onderzoeksproject Sunrise-ir officieel van start gegaan. Dit is het begin van een vierjarig onderzoeksproject met als doel: het ontwikkelen van een effectief en comfortabel verwarmingssysteem met onder andere infraroodpanelen, dat geschikt is voor bewoners van sociale huurwoningen.

Duurzame Bedrijven

De Buitenwacht geeft begeleiding en advies op maat bij verduurzaming van bedrijfspanden binnen hun bestaande netwerkaansluiting.

Soteq

Soteq is in ontwikkeling van een specialist in zonnepanelen naar een adviseur die bedrijven en particulieren begeleidt bij het benutten van duurzame elektriciteit. Daarnaast levert het bedrijf systemen en besturingen.

Gemeente Almere

In opdracht van de gemeente Almere onderzocht de Buitenwacht of non-infill kunstgrasvelden bevallen bij voetbalspelers. Non-infill velden zijn niet ingestrooid met korrels.

RMS | Laarberg

Het gebrek aan stakeholdersmanagement leidt tot de teloorgang van een prestigieus duurzaam initiatief

waardewenders | voorBIJpapier

De Buitenwacht sprak met betrokkenen van waardewenders om de potentie van voorBIJpapier in kaart te brengen.
Vorige
Volgende
De Buitenwacht strategisch communicatiebureau voor natuur, groenbeheer en energietransitie stakeholdersanalyse participatie
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring krijgt op onze website.