Meer
samenwerken, betere resultaten

Intermediairs voor duurzame initiatieven

De Buitenwacht strategische communicatie voor natuur, groenbeheer en energietransitie participatie stakeholdersanalyse

Haal het beste uit mensen en organisaties

In projecten werk je samen.

Meestal gaat dat goed, want van nature blinken mensen uit in samenwerken.

Als het project groter en complexer is, wordt samenwerken lastiger.

Besteed juist dan veel aandacht aan een goede samenwerking. Dit levert waardevolle resultaten op:

 • Het project verloopt sneller en soepeler
 • De kosten zijn lager
 • De mensen zijn meer betrokken en werken met meer plezier
 • De kans op mislukken is kleiner

 

Wij verbeteren de samenwerking

 • Onderzoek

We brengen projectdeelnemers en stakeholders in beeld en inventariseren hun wensen en belangen. Resultaat: inzicht in het speelveld, zodat je rekening kunt houden met de relevante partijen.

 • Advies

Wij adviseren hoe je het project en de communicatie goed organiseert. Resultaat: de deelnemers en stakeholders hebben vertrouwen en zijn bereid mee te werken.

 • Projectleiding

We leiden vergaderingen en andere bijeenkomsten, bewaken de voortgang en zorgen voor een goede interne en externe communicatie. Resultaat: een goedlopend project.


Voorwaarden voor een goede samenwerking

 • Het doel van het project is helder.
 • De wensen en belangen van de deelnemers zijn bekend.
 • De deelnemers en andere stakeholders hebben vertrouwen in elkaar, het project en de voortgang.
 • Er wordt rekening gehouden met het gezamenlijke belang en de eigen belangen van mensen en organisaties.
strategische communicatie voor natuur, groenbeheer en energietransitie stakeholdersanalyse participatie

Actief in de energietransitie

 • Project Sunrise-ir

De Buitenwacht zorgt voor de projectleiding en doet psychologisch onderzoek voor het project Sunrise-ir, een onderzoek naar duurzame klimaatbeheersing in sociale huurwoningen en de ontwikkeling van een integrale besturing. De deelnemers zijn woningcorporaties, faculteiten van TU Delft, adviesbureaus en fabrikanten.

 • Project Duurzame Bedrijven
Met adviseurs, installateurs, fabrikanten en leveranciers ontwikkelen wij oplossingen zodat MKB-bedrijven (voornamelijk kleinverbruikers van elektriciteit) met haalbare initiatieven kunnen verduurzamen. Deze oplossingen leiden tot verlaging van energiekosten en de uitstoot van CO2.
 

Voor meer projecten: Bekijk onze cases

verduurzaming strategische communicatie De Buitenwacht stakeholdersanalyse

Ook een betere samenwerking?

Als je ervaring hebt met projecten weet je dat het succes staat of valt met de onderlinge samenwerking.

We hebben een stappenplan dat leidt tot een betere samenwerking.

Met wie werken wij samen?

Wil je ook beter samenwerken aan de energietransitie?

“De Buitenwacht heeft drie jaar lang de communicatie voor NL Greenlabel verzorgd. We kijken daar zeer tevreden op terug. NL Greenlabel heeft in die tijd een duidelijker gezicht gekregen, er is structuur aangebracht in de communicatie en er werd ook inhoudelijk goed meegedacht.”

Nico Wissing, tuin- en landschapsontwerper en mede-oprichter NL Greenlabel

nl greenlabel

“De Buitenwacht heeft voor H2arvester als innovatiemakelaar, met ondersteuning van TKI Energy, een uitstekende analyse gemaakt van mogelijkheden en kansen voor de verdere financiering van de ontwikkeling en groei van de onderneming. De Buitenwacht heeft zich erg betrokken getoond bij de vraagstelling en heeft goede contacten in het veld. Wij zien uit naar de verdere samenwerking.”

Marcel Vroom, industrieel ontwerper bij NPK Design en initiatiefnemer H2arvester

Case: H2arvester

“In 2020 werd Welnu Infraroodverwarming gelanceerd. De Buitenwacht heeft het merk en de site ontwikkeld en de lancering voorbereid. Sindsdien hebben ze ons met woord en daad bijgestaan. Daar hebben we nog moment spijt van gehad!”

Paul van Uum, directeur Welnu

Case: Welnu

Welnu-logo-met-descriptor_fc

Hoe gaan we te werk?

Belangen stakeholders in kaart brengen
stakeholders betrekken

Cases

Sunrise-ir

In februari is onderzoeksproject Sunrise-ir officieel van start gegaan. Dit is het begin van een vierjarig onderzoeksproject met als doel: het ontwikkelen van een effectief en comfortabel verwarmingssysteem met onder andere infraroodpanelen, dat geschikt is voor bewoners van sociale huurwoningen.

Duurzame Bedrijven

De Buitenwacht geeft begeleiding en advies op maat bij verduurzaming van bedrijfspanden binnen hun bestaande netwerkaansluiting.

Soteq

Soteq is in ontwikkeling van een specialist in zonnepanelen naar een adviseur die bedrijven en particulieren begeleidt bij het benutten van duurzame elektriciteit. Daarnaast levert het bedrijf systemen en besturingen.

Gemeente Almere

In opdracht van de gemeente Almere onderzocht de Buitenwacht of non-infill kunstgrasvelden bevallen bij voetbalspelers. Non-infill velden zijn niet ingestrooid met korrels.

RMS | Laarberg

Het gebrek aan stakeholdersmanagement leidt tot de teloorgang van een prestigieus duurzaam initiatief

waardewenders | voorBIJpapier

De Buitenwacht sprak met betrokkenen van waardewenders om de potentie van voorBIJpapier in kaart te brengen.
Vorige
Volgende
De Buitenwacht strategisch communicatiebureau voor natuur, groenbeheer en energietransitie stakeholdersanalyse participatie
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring krijgt op onze website.