H2arvester: businessplan voor waterstofproductie op de boerderij

Intermediairs voor duurzame initiatieven

Klant H2arvester
Looptijd feb 2021 – sept 2021
Tags energietransitie, landbouw
URL h2arvester.nl

H2arvester is een systeem voor opwek en opslag van duurzame energie dat kan worden gecombineerd met de teelt van landbouwgewassen. Het concept heeft veel potentie, maar er moeten nog wel hordes worden genomen. We stelden als Innovatiemakelaar een businessplan op met perspectief.

Opdracht

Onderzoek welk organisatie- en verdienmodel het beste past bij H2arvester en welke stappen H2arvester moet zetten om de oplossing op de markt te introduceren.

Aanpak

Allereerst hebben we uitvoerig met de oprichters van het eerste uur en andere leden van het kernteam gesproken om hun ideeën over het organisatie- en verdienmodel te peilen. Vervolgens zijn stakeholders zoals netbeheerders, energie-experts en onderzoekers benaderd. Op basis van die gesprekken is een businessplan opgesteld en in een representatieve teaser gegoten. Met dat document in de hand bezochten we  potentiële financiers (banken, investeringsmaatschappijen, subsidieverstrekkers) die hun reactie hebben gegeven. Al die reacties zijn samengevat in een advies om 1) de rol als ketenregisseur op te nemen en 2) allereerst een consortium met publieke en private partijen te vormen voor een serieuze pilot waarna financiering kan worden aangevraagd.

Resultaat en impact

Een helder inzicht voor H2arvester hoe ze in de nabije toekomst te werk kunnen gaan. Daarnaast is een (fictieve) teaser opgesteld ten behoeve van mogelijke financiers.

H2arvester heeft de adviezen overgenomen en is bezig om een consortium te vormen. Bureau Ben is verheugd dat het – buiten de oorspronkelijke opdracht om – is opgenomen in het kernteam.

Meer cases

Sunrise-ir

In februari is onderzoeksproject Sunrise-ir officieel van start gegaan. Dit is het begin van een vierjarig onderzoeksproject met als doel: het ontwikkelen van een effectief en comfortabel verwarmingssysteem met onder andere infraroodpanelen, dat geschikt is voor bewoners van sociale huurwoningen.

Duurzame Bedrijven

De Buitenwacht geeft begeleiding en advies op maat bij verduurzaming van bedrijfspanden binnen hun bestaande netwerkaansluiting.

Soteq

Soteq is in ontwikkeling van een specialist in zonnepanelen naar een adviseur die bedrijven en particulieren begeleidt bij het benutten van duurzame elektriciteit. Daarnaast levert het bedrijf systemen en besturingen.

Gemeente Almere

In opdracht van de gemeente Almere onderzocht de Buitenwacht of non-infill kunstgrasvelden bevallen bij voetbalspelers. Non-infill velden zijn niet ingestrooid met korrels.

RMS | Laarberg

Het gebrek aan stakeholdersmanagement leidt tot de teloorgang van een prestigieus duurzaam initiatief

waardewenders | voorBIJpapier

De Buitenwacht sprak met betrokkenen van waardewenders om de potentie van voorBIJpapier in kaart te brengen.
Vorige
Volgende
De Buitenwacht strategisch communicatiebureau voor natuur, groenbeheer en energietransitie stakeholdersanalyse participatie
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring krijgt op onze website.