Thought leadership voor NL Greenlabel

Intermediairs voor duurzame initiatieven

Klant NL Greenlabel
Looptijd juni 2018 – juni 2021
Tags duurzaamheid, groenvoorziening
URL nlgreenlabel.nl

NL Greenlabel zet zich met verschillende duurzaamheidslabels en een partnernetwerk in voor een duurzame en natuurinclusieve leefomgeving. Tijdens een detacheringsperiode heeft De Buitenwacht de identiteit van de organisatie aangescherpt.

Opdracht

Versterk de identiteit van de organisatie en de onderliggende entiteiten door middel van (digitale) communicatiemiddelen en thought leadership.

Aanpak

NL Greenlabel had in 2018 al een ijzersterke naam onder hoveniers, ecologen, bouwpartijen en beleidsmakers. Ze stond te boek als een partij die zich inzet voor vergroening en verduurzaming van de leefomgeving. Mede dankzij de diversiteit aan projecten waar ze bij betrokken was en de verschillende rollen die ze innam, was hun opgave en positie echter niet altijd voor iedereen duidelijk. Ook was niet altijd helder of ze als maatschappelijke organisatie of als commerciële partij optrad.

Door in de communicatie de rol van NL Greenlabel bij elk project duidelijk te benoemen en de eigen activiteiten te categoriseren, werd voor het publiek duidelijker wat NL Greenlabel wel en niet doet. Samen met Green World Media hebben deze verschillende activiteiten vervolgens ook online een gezicht gekregen. Zo zijn er sites gebouwd voor de verschillende duurzaamheidslabels voor de buitenruimte (NL Gebiedslabel, NL Terreinlabel) en is de website van NL Greenlabel geheel vernieuwd. Daarnaast heeft de catalogus met gelabelde producten en planten een eigen subdomein gekregen.

Lang voordat stedelijke vergroening en #naturebasedsolutions hip werden, verwoordde NL Greenlabel consistent haar gedachtengoed over het belang van een groene leefomgeving voor natuur én mens. Toch had dit thought leadership nog geen duidelijke richting. Dat veranderde in november 2019 toen een breed gedragen oproep aan minister Schouten (LNV) werd gedaan om natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen. De Buitenwacht heeft deze campagne achter de schermen geleid.

Resultaat en impact

NL Greenlabel en haar diensten hebben naar buiten toe een duidelijke en professionele identiteit gekregen.

De oproep omtrent natuurinclusief bouwen heeft veel losgemaakt, waaronder een reactie van minister Schouten in 2020 waarin ze stelt dat ze natuurinclusief bouwen algemeen gangbaar wilt maken. Vanaf 2021 ligt het initiatief voor de lobby ‘Bouwen met Natuur’ bij Natuur en Milieu.

Meer cases

Sunrise-ir

In februari is onderzoeksproject Sunrise-ir officieel van start gegaan. Dit is het begin van een vierjarig onderzoeksproject met als doel: het ontwikkelen van een effectief en comfortabel verwarmingssysteem met onder andere infraroodpanelen, dat geschikt is voor bewoners van sociale huurwoningen.

Duurzame Bedrijven

De Buitenwacht geeft begeleiding en advies op maat bij verduurzaming van bedrijfspanden binnen hun bestaande netwerkaansluiting.

Soteq

Soteq is in ontwikkeling van een specialist in zonnepanelen naar een adviseur die bedrijven en particulieren begeleidt bij het benutten van duurzame elektriciteit. Daarnaast levert het bedrijf systemen en besturingen.

Gemeente Almere

In opdracht van de gemeente Almere onderzocht de Buitenwacht of non-infill kunstgrasvelden bevallen bij voetbalspelers. Non-infill velden zijn niet ingestrooid met korrels.

RMS | Laarberg

Het gebrek aan stakeholdersmanagement leidt tot de teloorgang van een prestigieus duurzaam initiatief

waardewenders | voorBIJpapier

De Buitenwacht sprak met betrokkenen van waardewenders om de potentie van voorBIJpapier in kaart te brengen.
Vorige
Volgende
De Buitenwacht strategisch communicatiebureau voor natuur, groenbeheer en energietransitie stakeholdersanalyse participatie
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring krijgt op onze website.