Wat we leerden
van een mislukt
project

Intermediairs voor duurzame initiatieven

Client Bedrijvenpark Laarberg
Date juni 2016 – december 2020
Tags cases, duurzame energie
URL laarberg.nl

Op bedrijvenpark Laarberg neemt de Duitse investeerder RMS een optie op 9 ha om er een installatie te bouwen die overtollige mest van veehouders in de omgeving omzet in mineralen en groen gas. Zo wordt het mestprobleem in de agrarische regio opgelost en tevens biogas geproduceerd. Een prachtig circulair plan.

Opdracht

Versterk het positieve imago van het bedrijventerrein. Ondersteun de bouw van het circulaire bedrijf.

Aanpak

Het interesseert RMS weinig dat enkele omwonenden er anders over denken. De directie van het bedrijvenpark is terughoudend om zich te mengen in de discussie. Zelfs als de omwonenden een actiegroep oprichten en geld inzamelen voor een juridische procedure, ziet de Duitse investeerder geen enkele reden om met hen een gesprek te voeren en naar hun bezwaren te luisteren. Pas op het moment dat de actiegroep naar de Raad van State gaat, kregen we de opdracht om samen met een gespecialiseerd bureau voor reputatiemanagement een charmeoffensief te starten. We publiceren artikelen en organiseren een open dag.

Het einde van het liedje kun je raden: de rechter zet definitief een streep door het plan. Niet veel later verliezen we de opdracht.

 

Conclusie

Dit is voor ons de aanleiding om goed na te denken over de vraag wat er mis is gegaan. Hoe voorkomen we dergelijke situaties?

We komen tot twee belangrijke conclusies: wij werken niet meer voor initiatiefnemers die de dialoog met mensen en partijen uit de weg gaan. En wij gebruiken een methode om stakeholders juist te betrekken bij een project.

Dit project is een les geweest om voortaan projecten en initiatieven te baseren op de dialoog met partners en stakeholders. Hiermee verklein je de kans op mislukking.

Meer cases

Sunrise-ir

In februari is onderzoeksproject Sunrise-ir officieel van start gegaan. Dit is het begin van een vierjarig onderzoeksproject met als doel: het ontwikkelen van een effectief en comfortabel verwarmingssysteem met onder andere infraroodpanelen, dat geschikt is voor bewoners van sociale huurwoningen.

Duurzame Bedrijven

De Buitenwacht geeft begeleiding en advies op maat bij verduurzaming van bedrijfspanden binnen hun bestaande netwerkaansluiting.

Soteq

Soteq is in ontwikkeling van een specialist in zonnepanelen naar een adviseur die bedrijven en particulieren begeleidt bij het benutten van duurzame elektriciteit. Daarnaast levert het bedrijf systemen en besturingen.

Gemeente Almere

In opdracht van de gemeente Almere onderzocht de Buitenwacht of non-infill kunstgrasvelden bevallen bij voetbalspelers. Non-infill velden zijn niet ingestrooid met korrels.

RMS | Laarberg

Het gebrek aan stakeholdersmanagement leidt tot de teloorgang van een prestigieus duurzaam initiatief

waardewenders | voorBIJpapier

De Buitenwacht sprak met betrokkenen van waardewenders om de potentie van voorBIJpapier in kaart te brengen.
Vorige
Volgende
De Buitenwacht strategisch communicatiebureau voor natuur, groenbeheer en energietransitie stakeholdersanalyse participatie
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring krijgt op onze website.