Waardewenders: kansen voor voorBIJpapier van bermmaaisel

Intermediairs voor duurzame initiatieven

Klant waardewenders
Looptijd januari – maart 2022
Tags groenbeheer, papier
URL voorbijpapier.nl

voorBIJpapier stakeholdersanalyse

Waardewenders zet groene restproducten in als grondstof voor nieuwe producten. voorBIJpapier, een papier dat gedeeltelijk wordt gemaakt van maaisel uit ecologisch beheerde bermen, is het belangrijkste product van de organisatie. De Buitenwacht sprak met betrokkenen om de potentie van voorBIJpapier in kaart te brengen.

Opdracht

Inventariseer om welke redenen (potentiële) afnemers interesse hebben in voorBIJpapier.

Aanpak

Samen met waardewenders zijn verschillende type stakeholders in kaart gebracht, daarnaast hebben we ons verdiept in de eigenschappen van voorBIJpapier. Vervolgens zijn door De Buitenwacht gesprekken gevoerd met twaalf geselecteerde partijen om te inventariseren welke meerwaarde(n) het product vanuit hun perspectief heeft. Daarnaast is een online enquête op Survio via verschillende kanalen gedeeld om te peilen hoe ontwerpers en communicatieadviseurs aankijken tegen (duurzaam) papier. De uitkomsten zijn verwerkt in een verslag met aanbevelingen en gepresenteerd aan het team van waardewenders.

Resultaat

Waardewenders heeft beter inzicht in de redenen waarom klanten kiezen voor voorBIJpapier en welke van de verschillende meerwaarden bepalend is. Met dit inzicht is de organisatie beter in staat om strategische keuzes te maken.

Meer cases

Sunrise-ir

In februari is onderzoeksproject Sunrise-ir officieel van start gegaan. Dit is het begin van een vierjarig onderzoeksproject met als doel: het ontwikkelen van een effectief en comfortabel verwarmingssysteem met onder andere infraroodpanelen, dat geschikt is voor bewoners van sociale huurwoningen.

Duurzame Bedrijven

De Buitenwacht geeft begeleiding en advies op maat bij verduurzaming van bedrijfspanden binnen hun bestaande netwerkaansluiting.

Soteq

Soteq is in ontwikkeling van een specialist in zonnepanelen naar een adviseur die bedrijven en particulieren begeleidt bij het benutten van duurzame elektriciteit. Daarnaast levert het bedrijf systemen en besturingen.

Gemeente Almere

In opdracht van de gemeente Almere onderzocht de Buitenwacht of non-infill kunstgrasvelden bevallen bij voetbalspelers. Non-infill velden zijn niet ingestrooid met korrels.

RMS | Laarberg

Het gebrek aan stakeholdersmanagement leidt tot de teloorgang van een prestigieus duurzaam initiatief

waardewenders | voorBIJpapier

De Buitenwacht sprak met betrokkenen van waardewenders om de potentie van voorBIJpapier in kaart te brengen.
Vorige
Volgende
De Buitenwacht strategisch communicatiebureau voor natuur, groenbeheer en energietransitie stakeholdersanalyse participatie
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring krijgt op onze website.