Waardewenders: kansen voor voorBIJpapier van bermmaaisel

Strategisch communicatiebureau voor natuur, groenbeheer en energietransitie

Klant waardewenders
Looptijd januari – maart 2022
Tags groenbeheer, papier
URL voorbijpapier.nl

voorBIJpapier stakeholdersanalyse

Waardewenders zet groene restproducten in als grondstof voor nieuwe producten. voorBIJpapier, een papier dat gedeeltelijk wordt gemaakt van maaisel uit ecologisch beheerde bermen, is het belangrijkste product van de organisatie. De Buitenwacht sprak met betrokkenen om de potentie van voorBIJpapier in kaart te brengen.

Opdracht

Inventariseer om welke redenen (potentiële) afnemers interesse hebben in voorBIJpapier.

Aanpak

Samen met waardewenders zijn verschillende type stakeholders in kaart gebracht, daarnaast hebben we ons verdiept in de eigenschappen van voorBIJpapier. Vervolgens zijn door De Buitenwacht gesprekken gevoerd met twaalf geselecteerde partijen om te inventariseren welke meerwaarde(n) het product vanuit hun perspectief heeft. Daarnaast is een online enquête op Survio via verschillende kanalen gedeeld om te peilen hoe ontwerpers en communicatieadviseurs aankijken tegen (duurzaam) papier. De uitkomsten zijn verwerkt in een verslag met aanbevelingen en gepresenteerd aan het team van waardewenders.

Resultaat

Waardewenders heeft beter inzicht in de redenen waarom klanten kiezen voor voorBIJpapier en welke van de verschillende meerwaarden bepalend is. Met dit inzicht is de organisatie beter in staat om strategische keuzes te maken.

Meer cases

RMS | Laarberg

Het gebrek aan stakeholdersmanagement leidt tot de teloorgang van een prestigieus duurzaam initiatief

waardewenders | voorBIJpapier

De Buitenwacht sprak met betrokkenen van waardewenders om de potentie van voorBIJpapier in kaart te brengen.

Waterstofboeren

Waterstofboeren ondersteunt agrarische ondernemers die waterstof willen opwekken. De Buitenwacht helpt bij positionering en belangenbehartiging.

Zoontjens

Als leverancier van verharde daken is de positie van Zoontjens ijzersterk. Dit ligt anders bij groeimarkt die bestaat uit multifunctionele of intensieve groendaken. De Buitenwacht onderzoekt of Zoontjens ook in deze markt een toonaangevende rol kan spelen.

NL Greenlabel

Met verschillende duurzaamheidslabels en een betrokken partnernetwerk zet NL Greenlabel zich in voor een duurzame en natuurinclusieve leefomgeving. Tijdens een detacheringsperiode heeft De Buitenwacht de identiteit van de organisatie aangescherpt.

4Grass | Hofmeijer

Hofmeijer Civiel en Cultuurtechniek in Voorst wil hun klanten helpen bij het maken van duurzame keuzes op het gebied van sportvelden. De Buitenwacht heeft met de ontwikkeling van een platform voor sportvelden invulling gegeven aan deze ambitie.
Vorige
Volgende
De Buitenwacht strategisch communicatiebureau voor natuur, groenbeheer en energietransitie stakeholdersanalyse participatie
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring krijgt op onze website.